Vastuullisuus

Algol Diagnostics soveltaa liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle.

Laatupolitiikka

Liiketoimintaperiaatteidemme perustana on vaatimusten noudattaminen, luotettavuus, vastuullisuus sekä hyvät liiketoimintakäytännöt. Laatuasiat ovat etusijalla kaikilla johdon tasoilla, ja niitä pidetään olennaisena osana jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Noudatamme kaikkia ympäristön suojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme minimoimaan toimintojemme ympäristövaikutukset ja käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti. Kehitämme sisäisiä toimintojamme, käytäntöjämme ja ohjeistustamme jatkuvasti. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia ohjelmia, sitoumuksia ja säädöksiä, jotka soveltuvat toimintaamme.

Työturvallisuus

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu hyviksi todettuihin käytäntöihin. Noudatamme työsuojelutoiminnassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja huolehdimme, että jokainen työntekijä saa tehtäviinsä asianmukaisen perehdytyksen. Vastaamme yhdessä siitä, että työmme on turvallista ja laadukasta ja puutumme välittömästi mahdollisiin epäkohtiin.

Sertifikaatit

Algol Diagnosticsin laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät ovat ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -rekisteröity. Rekisteröinnin sovellutusalue sisältää terveydenhoitoalan tuotteiden ja palveluiden osto-, myynti-, markkinointi-, varastointi-, jakelu- ja huoltotoiminnan.

Katso johtamisjärjestelmäsertifikaatit Algol Oy:n sivulta