Algol Diagnosticsin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja on erittäin tärkeää Algolille, ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tuottaaksemme sinulle palveluita. Voimme käyttää henkilötietojasi myös viestintään kanssasi. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joihin niitä käsitellään. Käsittelemme henkilötietoja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka on määritelty etukäteen.

Algolin konserniyritykset käsittelevät henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, henkilötietojen käsittelijälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja GDPR:n mukaisesti.

Jos siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme tietosuojan riittävän tason sopimalla henkilötietojesi luottamuksellisuudesta ja käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin on erikseen määritetty sovellettavien lakien mukaisesti.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla  versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

 

Algol Diagnosticsin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Asiakasrekisterinpitäjä

Algol Diagnostics Oy (2031642-4)
PL 13, 02611 Espoo
info@algol.fi

Rekisteriasioiden yhteystiedot

gdpr@algol.fi tai +358 9 50991.

Rekisterin nimi

Algol Diagnostics Oy:n asiakasrekisteri.

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Lähetämme asiakaskirjeitä sidosryhmiimme kuuluville henkilöille sekä verkkosivujemme kautta asiakaskirjeemme tilanneille. Henkilötietojen käsittely perustuu joko henkilön suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tilatessasi Algol Diagnosticsin uutiskirjeen, kysymme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme asiakassuhteen, työsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista.

Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja?

Asiakaskirjeiden lähetystä varten keräämme nimen ja sähköpostiosoitteen, organisaation ja joissain tapauksissa aseman. Käyttämämme julkaisujärjestelmän analytiikka kerää tietoja palvelujen kehittämiseksi. Järjestelmän keräämiä tietoja ovat:

  • viestien avaamisajankohta
  • linkkien klikkaukset ja ajankohdat
  • ajankohta, jolloin henkilö on liittynyt tai liitetty jakelulistalle
  • ajankohta, jolloin henkilö on peruuttanut asiakaskirjeen.

Muita kerättyjä tietoja voivat olla

  • asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
  • viestin jakaminen sosiaaliseen mediaan
  • markkinointilupa tai kielto
  • evästeiden kautta kerättävät tiedot.

Voit halutessasi kieltää edellä mainittujen tietojen keräämisen.

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Saamme tiedot sinulta itseltäsi sekä omista rekistereistämme, kuten asiakasrekisteristä ja sidosryhmärekisteristä. Keräämämme henkilötiedot ovat suoraan sinulta esimerkiksi silloin kun tilaat asiakaskirjeemme. Voimme kerätä tietoja myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten internetistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.  Asiakaskirjeiden julkaisujärjestelmässä olevat tiedot on suojattu palveluntarjoajan ja Algolin tietoteknisin ja hallinnollisin turvajärjestelyin. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi käyttöoikeuksien myöntäminen sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Poistamme henkilötietosi, kun poistut uutiskirjeen tilaajalistalta tai kun tieto muutoksesta saadaan muualta. Kun olet peruuttanut tilauksesi, sähköpostiosoite säilyy järjestelmän sisällä varmistamassa, ettei siihen osoitteeseen lähde meiltä enää postia.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Pääsy ja oikaisu: Sinulla on oikeus päästä tietoihisi. Tähän voidaan viitata rekisteröidyn oikeudella pyytää pääsyä tietoihinsa. Jos meillä on mielestämme velvollisuus toimittaa henkilötietosi sinulle, teemme sen veloituksetta. Ennen kuin toimitamme henkilötiedot sinulle, voimme pyytää todisteita henkilöllisyydestäsi sekä riittäviä tietoja asioinnistasi kanssamme, jotta pystymme paikantamaan henkilötietosi. Jos sinusta säilyttämämme tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissasi esiintyvät virheellisyydet.

Vastustaa käsittelyä: sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, jos meillä ei ole enää oikeutta käyttää niitä.

Muut oikeudet: sinulla voi lisäksi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos olemme säilyttäneet niitä liian pitkään, rajoittaa niiden käsittelyä tietyissä tilanteissa ja/tai saada kopio sinusta säilyttämistämme tiedoista sähköisessä muodossa.

Voit tehdä pyynnön tai käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Algoliin sähköpostitse osoitteeseen gdpr@algol.fi, jolloin toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet pyyntösi toteuttamiseksi edellyttäen, että se on sovellettavien lakien ja ammatillisten normien ja standardien mukainen.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti joko sähköpostiosoitteeseen gdpr@algol.fi tai numeroon +358 9 50991.